Заповеди от Областна Дирекция "Земеделие" Плевен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобрение разпределението на масивите за ползване в землищата на гр. Плевен, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене, с. Ясен

327