Заповеди от Областна Дирекция "Земеделие" -Плевен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобрение разпределението на масивите за ползване в землищата на с. Беглеж, с. Гривица и с. Николаево

340