Заповеди от Областна Дирекция "Земеделие" Плевен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобрение разпределението на масивите за ползване в землищата на с. Бохот, с. Брестовец, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица

279