Заповеди от Областна Дирекция "Земеделие" Плевен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобрение разпределението на масивите за ползване в землищата на с. Коиловци, с. Къшин, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Мечка, с. Опанец, с. Пелишат

324