КОМПЛЕКТОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1881