РЕГИСТРИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ В ЧУЖБИНА (раждане , брак, смърт) И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

1731