СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ПОГРЕБЕНИЕ

1919