ВПИСВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ

1931