Покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Плевен

2654

Файлове:

П О К А Н А.pdf П О К А Н А.pdf