Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

706