ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

728