СПРАВКА за разпределението на средства за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2013 година

800