Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

1070