Акт 15 получи обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”

1040


Файлове:

Akt 15.Buk_.blanka_.docx Akt 15.Buk_.blanka_.docx