Официално беше открит вторият изпълнен обект по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

368