Приключва изпълнението на съвременна ВиК инфраструктура в село Буковлък

386