Стартира изграждането на канализационна и водопроводна мрежа в с. Буковлък

439