Завърши строителството на обектите в Ясен и Буковлък

1749