Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 5 дървета и над 1 дка лозя

3449

А. Заявяване и предоставяне на услугата

- Заявител - лично или изрично упълномощено лице
- Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4 или с пощенски оператор
- Форма - писмена
- Канал за предоставяне на резултата - на гише в ЦАО чрез лицензиран пощенски оператор (таксата за предоставяне е за сметка на заявителя)

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга - безплатно, ако не се изисква удостоверение за наследници
Срок :
- обикновена услуга - 14 работни дни