Издаване на удостоверение за наследници

4048

А. Заявяване и предоставяне на услугата

- Заявител - лично от пряк наследник или изрично упълномощено лице
- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано” № 1, ет. 1
- Форма - писмена
- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела 

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга – 5 лева плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.
Срок :
- обикновена услуга - 5 работни дни