Възстановяване или промяна на име

3629

А. Заявяване и предоставяне на услугата

- Заявител - лично или изрично упълномощено лице
- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано” № 1 ет. 1
- Форма - писмена
- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга - безплатно
Срок :
- обикновена услуга - 14 работни дни