Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - ниви и зел. градини за срок от 5 стопански години

2100

Файлове:

CCF07072020_0002.pdf CCF07072020_0002.pdf