До Маргарита Тодорова Петрова-Македонска Управител на фирма МЕРИС ГРУП ЕООД - 15.08.2014г.

3071