СЪОБЩЕНИЕ

2269

Във връзка с публикувано на интернет страницата на Община Плевен  съобщение  относно отваряне на оферти в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир-публична общинска собственост  Бръшляница, местността Байнова могила и язовир Върбица, местността Алявото, следва да се извърши корекция в съобщението относно дата на отваряне на офертите и същата да бъде публикувана на интернет страницата на Община Плевен със следното съдържание:

Поради допускане на техническа грешка в съобщението, както и обявяването на 15.05.2013 г. за празник на Община Плевен (неработен ден за общинската администрация), Ви уведомяваме, че дата на отваряне на офертите се променя от 14.05.2013 г. на 16.05.2013 г. от 10:00 часа в АКТОВАТА ЗАЛА, ет.1 в сградата на Община Плевен.