Mayors and deputy mayors of the cities (towns) of the Pleven municipality 2015 - 2019

L I S T
of the mayors and deputy mayors of the cities (towns) of the Pleven municipality
2015 – 2019

 

Municipality Mayor Work ph. E-mail
BEGLEZH
5872
Georgi Hristov Danov 06519/234
0887700027
 
BOHOT
5891
Tsvetan Georgiev Kanev 063575/221 kmetstvo_bohot@abv.bg 
BRESTOVETS
5884
Radoslav Petrov Ivanov 063571/365
 
kmetstvo_brestovec@abv.bg 
BRASHLYANITSA
5844
Tsvetan Parvanov Gospodinov 063566/368
0885 338 022
kmetstvo_bru@abv.bg 
BUKOVLAK
5839
Rosen Georgiev Rusanov 063568/222 bukowlak@abv.bg 
VARBITSA
5845
Leonid Hristov Balinov 06526/566
 
varbica_pl_kmet@abv.bg 
GORTALOVO
5888
Plamen Krasimirov Petkov 063579/272  
GRIVITSA
5841
Lyubomir Marinchev Lambev 063561/400  
DISEVITSA
5825
Plamen Simeonov Beshkov 063573/267 disevica@mail.bg 
KOILOVTSI
5842
Rumen Milkov Gabrov 06529/22-22
0889106111
budget@koilovtsi.bg 
KASHIN
5885
Plamen Dachev Petkov 063571/729 kmetstvokashin@abv.bg
MECHKA
5843
Plamen Hristov Petrov 063565/222 kmetstvo_mechka@abv.bg 
NIKOLAEVO
5874
Vanya Petrova Orozova 06520/2271  
OPANETS
5851
Tihomir Marinov Georgiev  063578/232 opanec_kmetstvo@abv.bg 
PELISHAT
5895
Petar Lachev Yochev 065098/579
065098/619
kmetstvo_pelishat@abv.bg 
RADISHEVO
5838
Nayden Angelov Hristov 063560/222  
RALEVO
5875
Asen Georgiev Getov 063579/228  
SLAVYANOVO
5840
Hristo Todorov Tarengov 06515 /2008 kmetstvo_slavianovo@mail.bg
TODOROVO
5887
Yancho Petkov Itov 063574234  
TUCHENITSA
5892
Natalia Krasteva Todorova 063576/222
0879911193
 
TARNENE
5882
Preslav Emilov Panov 063573/336  
YASEN
5850
Yoto Dimitrov Dobrev 06357/21-14   kmetstwo_yasen@abv.bg 

 

Кметство Кметски наместници Work ph. E-mail
KARTOZHABENE
5883
Leni Dimitrov Dimitrov 0879/911 263  
LASKAR
5876
Kraycho Marchev Marchev  0879/911 304