Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен

2056

Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен
Свалете в PDF