Проектно предложение за облагородяване на дворното пространство на ДГ „Иглика“ по Проект „Красива България“ ще подаде Община Плевен

994

Проектно предложение за облагородяване на дворното пространство на ДГ „Иглика“ по Проект „Красива България“ ще подаде Община Плевен
Свалете в PDF