Съветниците отложиха приемането на нова наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Плевен

251

Свалете в PDF