Тестова система дава възможност на хотелиерите да се запознаят с важни изисквания на Закона за туризма

205

Свалете в PDF