В ОУ „Д-р Петър Берон” създадоха втори в страната и първи в Плевен ученически гвардейски отряд

707

Свалете в PDF