В ОУ „Д-р Петър Берон” създадоха втори в страната и първи в Плевен ученически гвардейски отряд

508

Свалете в PDF