Обява за обществеността отностно: Реконструкция на въздушни линии CpH/20kV/"Къшин","Освобождение" и "Спартак", засягащи се от строителството на нова тролейбусна мрежа в участъка - кръстовището на ул."Александър Стамболийски" и ул."Владимир Вазов", гр.Плев

259

Файлове:

Обява.pdf Обява.pdf