Обява за обществеността - Уведомление от Елена Петкова 14 ЕООД относно инвестиционно предложение

252