Обява за обществеността - Уведомление от Венцислав Василев относно инвестиционно предложение

109