Notices

Изх. № ТСУиС-26-4693-1/16.06.2015г. ДО „БУЛСАТКОМ” ЕАД УЛ. „МАГНАУРСКА ШКОЛА” № 15, ЕТ.3 ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК СЕНЯ ХРИСТОВА КИРКОВА ГР.ПЛЕВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МАЛИНКА ИВАНОВА ДОЧЕВА БУЛ. „РУСЕ” 10, БЛ.204/2 ГР.ПЛЕВЕН

238

Изх. № ТСУиС-26-4693-1/16.06.2015г. ДО „БУЛСАТКОМ” ЕАД УЛ. „МАГНАУРСКА ШКОЛА” № 15, ЕТ.3 ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК СЕНЯ ХРИСТОВА КИРКОВА ГР.ПЛЕВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МАЛИНКА ИВАНОВА ДОЧЕВА БУЛ. „РУСЕ” 10, БЛ.204/2 ГР.ПЛЕВЕН (със…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92–8096-1 гр. Плевен 23.06.2015г.

192

Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-345/23.06.2015г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен             План за застрояване за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8095-1 гр. Плевен 23.06.2015г.

129

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-344/22.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІІІ-500…

Писмо във връзка с заявление с вх. № ТСУиС-94В-4747-3/22.05.2015г.

401

изх.№ТСУ иС 94В-4717-3/ 17.06.2015г. ДО НЕЛКА АСЕНОВА ПАНЕВА- КАЛОНКИНА с. Михайловци обл. Габрово ДО ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА СТУДЕНКОВА ул. ”Васил Петлешков ”№6 гр. Плевен ДО ВАНИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА ул. ”Данаил…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8082-1 гр. Плевен 18.06.2015г.

151

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУ и С-92-8082-1 гр. Плевен 18.06.2015г. Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-323/15.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен: План за регулация за урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8081-1 гр. Плевен 17.06.2015г.

118

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8081-1 гр. Плевен 17.06.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-322/15.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 980 Плевен, 16.06.2015 г.

129

за прекратяване на процедура за провеждане на открит конкурс за  „Подготовка на почвата за залесяване  и залесяване на горски култури”   в обект №1з/2015, имот с номер 000059, землище с. Ясен, отдел  292, подотдел „п”…