ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”

1081