СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 17 С. ТОДОРОВО - № ТСУ-94Ц-2116-3/17.01.2023 г.

352