СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ КВ. 355 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Ц-4204-3/17.01.2023 г.

110