СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 280 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-08-17-246/17.01.2023 г.

107