СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ КВ. 424а ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1185-5/17.01.2023 г.

99