УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „Изработване на идеен проект, обемно-пространствена концепция и проект за изграждане на скулптурна композиция „Двете сърнета“ в парк Кайлъка”

382