Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.

534

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-740/26.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7550-1 гр. Плевен 26.09.2014г

621

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7550-1 гр. Плевен 26.09.2014г            Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-739/25.09.2014г. на зам. кмета на Община…

Обявление Изх. № ТСУиС-94Н-2496-1 26.09.2014г.

559

Изх. № ТСУиС-94Н-2496-1 26.09.2014г.  ДО Н-ЦИ НА ИВАНКА ПЕТКОВА СЪЛЕВА НАДЯ ИВАНОВА ЛАКОВА МИЛКА ПЕТКОВА КУШАНОВА ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НЕНКОВА УЛ. “  СОЛУН” № 19 НЕИДЕНТИФИЦИРАН ПИ 56722.662.309 с постройки на допълващо застрояване…

Обявление № ТСУиС-94Х-919-1 17.09.2014г.

622

Община Плевен № ТСУиС-94Х-919-1 17.09.2014г. ДО ХРИСТИНА ТОШКОВА ТОШЕВА УЛ. „ ИНДЖЕ ВОЙВОДА”  22 ВХ.А АП. 8 УПРАВИТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖСК „ЗДРАВЕ- 84”  ВХ.А УЛ. „ИНДЖЕ ВОЙВОДА” 22  ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН                                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7536-1 гр.Плевен 12.09.2014 г.

563

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7536-1 гр.Плевен 12.09.2014 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.14 по плана на с. Николаево,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7534-1 гр. Плевен , 10.09.2014 г.

592

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7534-1 гр. Плевен , 10.09.2014 г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-729/ 09.09.2014г. на Зам.Кмета на Община Плевен е одобрен: Комплексен инвестиционен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7533 гр. Плевен 09.09.2014г.

556

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7533 гр. Плевен 09.09.2014г. Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-727/08.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7532 гр. Плевен 09.09.2014г.

529

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7532 гр. Плевен 09.09.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-725/08.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 – 7531-1 гр. Плевен 09.09.2014г.

599

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 – 7531-1 гр. Плевен 09.09.2014г.            Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-728/09.09.2014г. на Зам. кмета на Община -…

ДО „МОБИЛТЕЛ” ЕАД Р-Н „ИЛИНДЕН” УЛ. „Кукуш” 1 ГР. СОФИЯ 1309 УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. БЛОК „СКОБЕЛЕВ 2” ВХ. Г СТОЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ Със задължение да уведоми всички собственици БУЛ. „СКОБЕЛЕВ” 20 ВХ.Г АП. ГР. ПЛЕВЕН

590

  Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-26-635-30/08.08.2014 год. от  „Мобилтел” ЕАД и етажните собственици на жил. бл.”Скобелев 2” вх.Г Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 287 /13.08.2014 год. на името на „Мобилтел”…