НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1569