ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН (2017 – 2018)

1845

Файлове:

Obcthinska stsategia1.docx Obcthinska stsategia1.docx