Предложение относно: изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

687

Файлове:

предложение.pdf предложение.pdf