Предложение относно: изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

622

Файлове:

предложение.pdf предложение.pdf