Предложение относно: изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

396

Файлове:

предложение.pdf предложение.pdf