Предложение за изменение и допълнение на наредба 17

935