Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

649

Файлове:

Pr-e izm. Nar_. 3-1_.pdf Pr-e izm. Nar_. 3-1_.pdf