Проект за приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община

5018

Файлове:

Naredba_gr (1).docx Naredba_gr (1).docx