Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс