Решение №757 от 26.10.2017 г. на Общински съвет - Плевен относно Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на Община Плевен, през 2018 година

495

Файлове:

godishen_plan_2018.doc godishen_plan_2018.doc