Решение №812 от 28.12.2017 г. на Общински съвет - Плевен, за приемане на „Оперативен план на община Плевен с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпило вследствие на болести, вредители и други повреди и причини”

505